VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Podatki, ki jih posreduje kupec, so strogo zaupni, in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001-popr.) in Zakonu o varstvu potošnikov - ZVPot-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 14/03).

ZAUPNOST PODATKOV

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Spletno mesto www.domisljija.si lahko obiščete tudi brez podajanja osebnih informacij.

Kupec s pomočjo spletnih obrazcev na spletnem mestu www.domisljija.si ali kako drugače (po telefonu, preko elektronske pošte, idr.) posreduje svoje osebne podatke, katere upravljalec spletnega mesta zbira in obdeluje, vendar zgolj samo tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za kakovostno in nemoteno izvajanje elektronskega poslovanja in nudenja storitev (t.j. za prodajo blaga, za odpremo blaga, za potrebe poslovnega komuniciranja, ipd.).

RAVNANJE S PODATKI

Uporabnik in upravljalec spletnega mesta www.domisljija.si soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah poslovna skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam. Upravljalec bo za namen dostave posredoval podatke o naslovu uporabnika in številko telefona le dostavni službi Pošta Slovenij, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

SOGLASJE ZA UPORABO PODATKOV

Uporabnik spletnega mesta www.domisljija.si soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, naslov uporabnika, elektronski naslov ter telefonska številka uporabnika. Uporabnik ima vpogled v svoje osebne podatke v »Mojem profilu«.

Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu na spletnem mestu www.domisljija.si.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež podjetja.

OMEJITVE ZARADI VARSTVA PODATKOV

Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.

Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje:

1. vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;
2. uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

DELJENJE OSEBNIH PODATKOV PREKO SOCIALNIH OMREŽIJ

Na naši spletni strani so tudi integrirani gumbi za deljenje socialnih omrežij Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA; Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA ter Instagram, 181 South Park Street; Suite 2, San Francisco, CA 94107, ZDA. Nadalje je integriran tudi gumb za deljenje za elektronsko pošto. Gumbe za deljenje prepoznate s pomočjo posameznega logotipa; prilagojeni pa so skladno z varstvom osebnih podatkov.

Šele če in ko na naši spletni strani pritisnete na posamezni gumb za deljenje, se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom upravitelja posameznega socialnega omrežja. Po navedbah upravljavcev navedenih socialnih omrežij se brez klika na posamezni gumb za deljenje ne pridobivajo nobeni osebni podatki iz socialnih omrežij. Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. V kolikor ne želite uvrstitve obiska na naši spletni strani v vaš posamezni uporabniški račun socialnega omrežja, se odjavite iz uporabniškega računa posameznega socialnega omrežja.

Pri tem opozarjamo, da o vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani socialnih omrežij, nismo obveščeni od njihovih upravljavcev. Nadaljnje informacije glede uporabe podatkov s strani socialnih omrežij najdete v izjavah o varstvu podatkov navedenih socialnih omrežij.

HRAMBA PODATKOV

V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja urejena tudi hramba omenjenih podatkov o uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.

VAŠE PRAVICE

Kadarkoli se lahko odjavite od prejemanja naših obvestil in informacij in zahtevate popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali dostop do osebnih podatkov na elektronski naslov info@domisljija.si.

 

VARSTVO OTROK

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.